انتقال خون

ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه و تجهیز مراکز انتقال خون

/post-1088

مدیرعامل سازمان انتقال خون در سفر به استان فارس از مراکز اهدای خون فسا و داراب بازدید کرد و استفاده از ظرفیت خیرین این استان را در توسعه و تجهیز مراکز انتقال خون مورد تأکید قرار داد.


بانوان یزدی حائز رتبه اول «بیشترین رشد اهدای خون» در کشور شدند

/post-814

اهدای خون توسط بانوان یزدی در سال جاری، بالاترین میزان رشد را نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.