اداره کل کتابخانه های عمومی

احتمال تشکیل مجمع خیرین کتابخانه‌ساز لرستان در آینده نزدیک

/post-1108

سرپرست جدید اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان، خیرین را بازوی توانمند توسعه فرهنگی دانست و گفت: ایجاد مجمع خیرین کتابخانه‌ساز در استان یکی از اولویت‌های کاری این اداره‌کل در دوره جدید مدیریتی است.