اخلاق و مسئولیت اجتماعی

نشست «دانشمندان اخلاق و مسئولیت اجتماعی» برگزار می‌شود

/post-619

نشست «دانشمندان اخلاق و مسئولیت اجتماعی؛ دکتر علیرضا یلدا، دکتر پروانه وثوق، دکتر آلنوش طریان» دوشنبه، 9 بهمن‌ماه از ساعت 16:30 به همت انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری برگزار می‌شود.